Vikbolandets förskolor är förlagda några mil utanför Norrköping. Alla ligger i natursköna områden. Nära till skog och mark där barnen kan leka i trygg miljö.

tisdag 11 april 2017

Skolrådet

Skolråd 2017-03-28

Närvarande: Mikael Bäckman, ordförande., Andreas Englund, vice ordförande., Madelene Andersson, sekreterare., Helene Lundell, kassör., Anna Lindqvist, skolperson., Andreas Henke, förskolepersonal., Madelene Nilsson, förälder., Staffan Paulsson, förälder., Gunilla Angström rektor. 

 

• Mötets öppnande- Ordförande förklarar mötet öppnat. 
• Val av justeringsmanMadelene Nilsson väljs enhälligt.
• Godkännande av dagordningGodkänns med 4 tilläggande punkter under övrigt. 
• Mötes utlysningUtlysning i god tid
• EkonomiDagens datum finns 18886,94 kronor på kontot.
• Källaren- Källarrenoveringen är klar, att väggen ännu sitter uppe beror på att byggarbetarna inte haft möjlighet att komma ännu och riva den. Är det så att man har ett barn som misstänks inte mår bra av att vistas i lokalerna bör man ta kontakt med Gunilla.
Statusbesiktning ska utföras på alla skolans byggnader för att kontrollera tak mm inför ombyggnationen

Idrottshallen- Torsdag är det möte angående ombyggnationen av skolan, då ska det bland annat väljas material, inredning och färg till idrottshallen. Bastusamt två omklädningsrum kommer att finnas
Gunilla visar arkitektens ritningar på hur skolbyggnaden eventuellt skulle kunna se ut. Detta är inte en slutgiltig ritning utan ett förslag från arkitekten. T ex kommer all personalutrymme/kontor finnas samlat där nuvarande frita finns. Frita kommer utifrån denna ritning att vara i de lokaler där förskolan Arkö och Gränsö är. 
Byggnaden där matsalen & Hästö är ska anpassas till förskoleverksamhet. 

Ett bibliotek kommer även finnas någonstans på skolan

• Öppet huskommer att vara den 18/5 klockan 17.00-19.00där vi behöver några som kan hjälpa till med korvgrillning samt kaffe.
Frita & Förskolan pratar ihop sig om vad de kan tänkas visa upp under denna dag och Anna återkommer med detta till MickeSkolan arbetar med hållbar utveckling som var lite av förra årets tema och just nu ingår skolan och förskolan i ett arbete där de ska bli certifierade för hållbar utveckling. , förskola/skolan pratar ihop sig om vad de kan göra denna dag för att locka folk. Skolrådet kommer att sälja korv, kaffe, kakor, festis. 
• Vagnskydd- Skjuts på framtiden, tills vi vet vadombyggnationen av förskolan kommer omfatta
• Övrigt
Parkering- Man får absolut inte parkera bilen på vändplatsen där skolbussar & linjebuss hämtar/lämnar barnen. Bilarna står i vägen för bussarna så dem inte kommer fram på vändplatsen.    
Sjukdom förskolan- Information om sjukdomar som är aktuella på  förskolan tex magsjuka och dylikt önskas att detta meddelas till föräldrarna. Förslagsvis som en lite notislapp på whiteboardtavlan där det funnits lapp om huvudlöss alternativt blogg eller informationspärmen.
FixardagFörskolan och skolan önskar hjälp med upprustning/målning av föräldrar den 6/5 kl 10.00-14.00. Skolan och förskolan kommer bjuda in till detta inom kort. 
Förskolan & skolan önskar båda att få boxar/spiltor byggda av lastpallar. 
Förskolan behöver bland annat  hjälp med att bygga färdigt båten och traktorn som finns på gården, ny ratt till båten och färg till dessa. Målning av asfalten för cykelvägarna, alfabet samt siffror. Biltvätten behöver även repareras. 
Hästö önskar material att bygga en bil/buss att kunna ha inne i deras lokaler (Önnemo har en sådan inne), färg att måla om deras lilla rum.
Skolrådet bjuder på hamburgare, saft/kaffe och kaka.
Förskolan önskar bidrag av skolrådet till:uteleken, små cyklar, fordon till sandlådan, små borstar och krattor, hinkar.  
Hästö önskar uteleksaker, riktig lera, sand och redskap till leran, adapter att koppla ipad till projektor
Skolan önskar bidrag tillfärg att fylla i linjerna i asfalten 1-100 och hopphagen, , plank till bord i skogen. Spiltor av pallar (lastpallar och vinkeljärn).
Helene pratar med personalen om vilken summa de önskar i bidrag.
KlassresaKommer det att bli någon skolresa för årskurs 3 i år? Upp till föräldrar att ordna med detta. Förra året bidrog skolrådet med 3000 kronor till hela skolan för att alla barnen skulle göra utflykt. 
Om skolan begär pengar till en utflykt till alla barn får dem 3000 kronor. Om skolan vill ha så sponsrar skolrådet med glass till avslutningsdagarna/ brännbollsspel med kravet att det är närproducerat från sänkdalen. 
• Nästa möteÅrsmöte Tisdag 30/5 18.00. Alla välkomna!

 

 

 

 

 

Sekreterare

 

 

 

 

Justeringsman

 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.