Vikbolandets förskolor är förlagda några mil utanför Norrköping. Alla ligger i natursköna områden. Nära till skog och mark där barnen kan leka i trygg miljö.

söndag 24 september 2017

2017-09-22
Nu har jag åter mött några frågor kring fotografering i förskolan och känner att det kan vara på sin plats (igen) att delge mina argument för mitt beslut att inte genomföra detta framöver. Som ny vårdnadshavare, från augusti, kanske du inte har reflekterat kring detta men jag väljer att göra ett inlägg här så alla har möjlighet att ta del av detta.


Gruppfotografering.
Det är en aktivitet/”tjänst” som förskolan erbjudit under många år sen lång tid tillbaka. Det är ett mycket trevligt minne att ha, många (troligen de flesta) familjer/vårdnadshavare uppskattar det, och inte minst barnen. Den som tagit beslutet att inte genomföra fotografering på förskolan är jag. Det finns ett antal skäl till detta och jag ska redogöra för dem:
  • Förskolan har ett mycket tydligt uppdrag som finns beskrivet i både nationella och lokala styrdokument, mål och uppdragsplaner. Det ingår inte i förskolans uppdrag att varken erbjuda eller genomföra fotografering som sker utanför förskolans regi, med en entreprenör som tjänar pengar på detta. Ett av förskolans uppdrag är vara avgiftsfri (förutom den lagstadgade taxan) och att då ”tvinga” vårdnadshavare att köpa fotopaket rimmar alltså inte alls. Visst, det är frivilligt att köpa fotona, men det finns familjer som inte ser sig ha den ekonomiska möjligheten att kunna göra det valet… Man kan också benämna det som grupptryck – om det så ”bara” är från det egna barnet. Har man dessutom flera barn = flera fotopaket. Som ni kanske vet, om ni varit med ett antal år, så är dessa fotopaket så ”smart” uppbyggda att det knappast lönar sig att bara köpa en del av paketet?!
  • Förskolan har, tillsammans med skolorna på Vikbolandet, haft ett antal års avtal med Kungsfoto och i samband med att detta avtal nu löpte ut tog jag detta beslut: att 1) inte vara en del av skolans fotokatalog och 2) plocka bort fotograferingen från förskolan helt och hållet.
  • Det finns ingen policy kring denna typ av fotografering, med utomstående fotograf, inom Norrköpings förskolor. Däremot finns det riktlinjer kring ett samtycke (från vårdn.h.) att tillåta bilder på sitt eget barn på sociala medier, såsom blogg och hemsidor. Skälet till att man, som v.h, inte vill låta sitt barn vara med på bild kan vara ett eller flera – och dessa är helt individuella! Förskolan får endast veta ”ok” eller ”inte ok” att publicera bilder på barnet, inte varför. Och det behövs heller inte. Detta samtycke gör att vi alltid har skyldighet att hålla reda på detta och vid en gruppfotografering, av ovan nämnda slag, kan det få till följd att någon/några inte kan (får!) medverka på gruppbilden. Detta medför då att pedagogerna måste särbehandla detta/dessa barn och det står uttryckligen i våra styrdokument att vi absolut inte får göra! Ska då v.h. ”välja” att inte komma till förskolan med barnet, den aktuella dagen, blir förskolan exkluderande vilket inte heller är tillåtet.
  • Ännu ett skäl till att plocka bort fotograferingen är att den aktuella dagen, då detta ska ske, vet vi av lång (!) erfarenhet att det blir tämligen ”rörigt” och även till viss del relativt ”upphaussat” vilket faktiskt kan stressa upp en del barn. Det är inte ok att utsätta ens ett barn för detta i förskolan – det sker ändå emellanåt, p.g.a. olika faktorer, men då ska dessa vara utifrån vår egen verksamhet.
  • Inför att jag – som nytillträdd chef på Vikbolandet under våren – tog detta beslut förde jag en dialog med min kollega Louise Reuterstrand som ansvarar för förskolorna i Ljunga och Kuddby. Hon är helt överens med mig i frågan och därför har vi formulerat en gemensam policy för ”våra” förskolor, om du önskar ta del av den – hör av dig så mailar jag den!
  • Då man (genom åren) har haft en fotografering, bokad och annonserad ett visst datum, är det nästan alltid -precis som under hela året på förskolan - någon/några som är sjuka. För dem, liksom för gruppen, innebär det att se en bild med någon som "saknas". Och i det fallet är det alltid värst för den som inte själv finns med! Jag har själv, som under drygt 25 år arbetat i barngrupp och deltagit på många fotograferingar (det är ju faktiskt något som verkligen "alla" förskolor gjort), varit med om att föräldrar kommit extra med febriga, hostiga, etc. barn BARA för att inte missa tillfället! Och hur sunt är det?...
  • Förskolan har idag många möjligheter att själva dokumentera genom fotografering. Då kan man fota hela gruppen och/eller individer när det passar - och använda fritt i sin verksamhet, som Arbetsmaterial. Där har alla barn flera möjlighet att se både sig själv och sina kamrater. Den stora skillnaden är just att det inte blir en minnesbild att ta med hem - med samtliga skäl som jag nu har redogjort för.
Ur en mailkonversation med en vårdnadshavare, i denna fråga, citerar jag följande:


”Dock ser jag inte varför det ska vara några skillnader från vad skolan och vad förskolan står i denna fråga eftersom det troligen inte ingår i någons uppdrag att erbjuda skolfoto. Skolfoto kostar pengar oavsett om barnet går i förskola eller skola. De skäl ni har för att ta bort gruppfotograferingen är säkert goda men det låter som att ni väljer att skjuta på problem som sedan uppstår i skolan i alla fall.”
Ur mitt svar i ovanstående konversation:
  • ”Jag kan tillägga att jag diskuterade mitt ställningstagande, inför mitt beslut, med rektorerna på Kättinge-/Vikbolandsskolan och motiverade med samtliga skäl. Men - jag kan ju bara prata för "min" sak. Det medför att det ser ut som om vi "väljer att skjuta på problem som sedan uppstår i skolan i alla fall" - men jag kan/får ju inte varken besluta eller ansvara för skolans ställningstagande i frågan. Att skjuta fram ett problem är alltså inget val jag gör, jag hoppas att skolan inser detta framöver! Dessutom ser jag faktiskt inte någon anledning till fotografering i skolan heller, att lärarna har stor nytta av det (framför allt på högstadiet) har jag full förståelse för men det skulle de kunna ordna i egen regi, som ett rent arbetsmaterial... Men, som sagt, skolan ligger utanför mitt ansvarsområde. Däremot tycker jag att du, som vårdn.havare, kan ställa frågan vidare till ansvarig rektor.”
Porträttfotografering erbjuds, av utomstående fotograf, under hösten - utanför förskolan, i annan lokal. Annonsering för detta har skett efter överenskommelse.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.