Vikbolandets förskolor är förlagda några mil utanför Norrköping. Alla ligger i natursköna områden. Nära till skog och mark där barnen kan leka i trygg miljö.

fredag 13 oktober 2017

Skolrådsprotokoll

Mötesprotokoll Kättinge fsk-3 skolråd den 3/10-2017
Närvarande: Mikael Bäckman, ordf., Andreas Englund vice ordf., Madelene Andersson, sekr., Helene Lundell, kassör., Jannike Kihlman, förskolepersonal., Thea Gundersen, föräldrarepresentant Hästö., Hans Jonsson förälder., Staffan Paulsson förälder., Madelene Nilsson, förälder.,  Peter Erlandsson, Kättinge IF.

·        Ordförande förklarar mötet öppnat
·        Val av mötesordförande och mötessekreterare: Sittande förslås och väljs enhälligt.
·        Val av justeringsman: Hans Jonsson väljs enhälligt.
·        Dagordning godkänns: Godkänns
·        Ekonomi: Dagens datum finns 5850,44:- på kontot.

·        Julmarknad:
15 säljare anmälda hitintills.
Vikbolandsstruts, Ormsätter och Sänkdalen kan inte själva medverka men skolrådet kommer sälja åt dem.
Ljudsystemet är ordnat, men kolla upp med förskola och skola om de behöver mikrofon till deras framträdande/uppträdande.
Vi behöver fler partytält, Staffan och Micke kollar detta.
Kättinge IF kommer vara tillsammans med oss på skolgården och sälja korv, kaffe, glögg och pepparkakor. Peter kollar om vi får låna Kättinge IFs västar under julmarknaden så besökare ser vilka de kan vända sig till under dagen. Eventuellt någon namnbricka eller dylikt att sätta på västen. Utskick kommer göras med förfrågan till föräldrar som kan tänkas hjälpa till innan/under och efter julmarknaden. Vet man redan nu att man kan hjälpa till så kan man  mejla till kattingeskolrad@gmail.com
Skolrådet ska sälja: bröd, kakor från kakservice och jultallrik.

·        Övrigt:
·        Idrottshallen är tillgänglig igen.
·        Sjukdomar på förskolan önskemål att personal informerar föräldrar vid tex magsjuka och löss, Jannike för detta vidare.
·        Föräldrarepresentanter: Lina Karlsson årskurs 2-3, Thea Gundersen förskola (Hästö), Hans Jonsson klass 1.
·        Gruppfotografering- Skolrådet har fått in önskemål från flera vårdnadshavare att kolla intresse för gruppfotografering utanför förskolans regi. Skolrådet skickar ut lappar till alla vårdnadshavare för att kolla om intresse finns för att sedan eventuellt kolla upp vidare om det är genomförbart.
             Nästa möte 14/11-2017 klockan 18.00.
Inför julmarknaden: 5/12-2017 18.00.

ALLA välkomna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.